თურქეთის დეკუზ იულულის უნივერსიტეტი (DEU) დაფუძნდა 1982 წელს.  ამჟამად ის აერთიანებს 10 ფაკულტეტს, 5 სკოლას, 5 სახელობო სკოლას, 5 უმაღლეს სკოლას და 5 ინსტიტუტს. დეკუზ იულულის უნივერსიტეტი სთავაზობს კვლევაზე დაფუძნებულ, შემოქმედებით და სტუდენტებზე ორიენტირებულ განათლებას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციის მოძიების გზებს, უპირატესობას ანიჭებს ჯგუფურ მუშობას  და ცდილობს სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობები  განავითარებას.

Local website of the PROFILES group of the Dokuz Eylül University

The PROFILES project has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme under grant agreement no. 266589