მისამართი:  ქ.ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 თბილისი 0162, საქართველო
ტელეფონი: 032 222 73 09
ელფოსტა: profiles.georgia@gmail.com
ვებ გვერდი: www.profiles-georgia.iliauni.edu.ge, www.iliauni.edu.ge, www.profiles-project.eu

    The PROFILES project has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme under grant agreement no. 266589