ტარტუს უნივერსიტეტი (UTARTU), რომელიც დაარსდა 1632 წელს არის უძველესი, უდიდესი და ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი ესტონეთში. მეცნიერების და  ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბუნებისმეტყველო განათლების ცენტრი ჩართულია  მომავალი მასწავლებლების მომზადებაში საბუნებისმეტყველო დისციპლინების განხრით, ასევე ახორციელებს კურსებს მოქმედი მასწავლებლებისათვის როგორც ცალკეულ საბუნებისმეტყველო საგნებში, ასევე   ინტერდისციპლინარულ დონეზე.

Local website of the PROFILES group of the University of Tartu

The PROFILES project has received funding from the European Community’s Seventh Framework Programme under grant agreement no. 266589