სემინარი საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებისთვის

11082450 963289683683615 4269027800257354056 oა.წ. 28 მარტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სემინარი საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებისთვის ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის PROFILES-ისფარგლებში. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გააკეთეს მოხსენებები პროექტ PROFILES-ის საქართველოში დანერგვისა და განვითარების შესახებ.

იხილეთ სემინარის სრული პროგრამა და პრეზენტაციები

10.00 – 10.30

 

ექტი PROFILES

კა კაპანაძე,

ეკა სლოვინსკი

10.30 – 10.55

 

კიპლინგისეული ექვსი მსახურის როლი კვლევაზე დაფუძნებული სწავლებისას

 

ჭელიძე

10.55 – 11.20

 

უწოდებენ სუფრის მარილს თეთრ სიკვდილს?

 

სააკაშვილი

11.20 – 11.45

 

არ იჟანგება ზოგიერთი ლითონის საგანი?

 

კაცაძე

11.45 – 12.10

 

თეთრი კბილები?

 

გოგალაძე

12.10 – 12.35

 

ბუნებრივი საფუარი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში

 

ბაღათრიშვილი

12.35 – 13.30

 

ესვენებ

 

 

13.30 – 13.55

 

ჰგვანან ერთმანეთს ქიმიკოსები და ილუზიონისტები

 

უსტიაშვილი

13.55 – 14.20

 

ებრივი და ხელოვნური ინდიკატორები

 

ა 

14.20 – 14.45

 

გვეხმარება თუ არა საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნა ჯანსაღი კბილების შენარჩუებაში

 

ეჯან მარგალიტაშვილი,

ჟონჟოლაძე,

ბაღათრიშვილი

14.45 – 15.30

 

კუსია, შეჯამება

 

 

                                                                                 

The PROFILES project has received funding from the European Community's Seventh Framework Programme under grant agreement no. 266589